Copyright 2022 - Minden jog fenntartva! Felmerülő problémák esetén kérjük keressenek minket a megadott elérhetőségek egyikén!

A 2019/2020-as tanév pedagógusai:

Név / Képesítés Beosztás
Basternák Melinda

tanító
német tanító
fejlesztő pedagógus
4. osztály osztályfőnöke
Farkasné Józsa Andrea

tanító
drámapedagógus
Gerendás Andrea Ottilia

magyar szakos tanár
tanító
napközis nevelő
Hajdu Szilveszter

testnevelés-biológia szakos tanár
gyógytestnevelő
6. osztály osztályfőnöke
testnevelés m.köz.vez.
Hajduné Sándor Zsuzsanna

földrajz-biológia-környezetvédelem
szakos tanár
7. osztály osztályfőnöke
term.tud. m.köz.vez.
környezeti munkacsop. vez.
Hanzlikné Prohászka Gyöngyi

tanító
hitoktató
1. osztály osztályfőnöke
Jácintné Horváth Zsuzsanna

matematika-kémia szakos tanár
informatika tanító
8. osztály osztályfőnöke
énekkarvezető
osztályfőnöki m.köz.vez.
Kovács Géza

magyar nyelv és irodalom
szakos tanár
tanító
közoktatási vezető
intézményvezető
Kovácsné Pirityi Éva

tanító
német tanító

2. osztály osztályfőnöke
DÖK-vezető
gyermekvédelmi felelős

Madari Gyula

rajztanár, tanító
 
Marekné Gulyás Anna

tanító
fejlesztő pedagógus
3. osztály osztályfőnöke
alsós m.köz.vez.
Móczik Tamás

tanító
angol nyelv oktató
 
Móczik Tamásné

tanító
napközis nevelő
Pallagi Béláné

történelem szakos tanár
tanító
5. osztály osztályfőnöke
könyvtáros
kommunikációs m.köz.vez.
Somlai Anikó

német tanár
 
Szabó Vilmos

matematika szakos ált.isk. tanár
fizika szakos középisk. tanár
hitoktató
kick-box edző
igazgató helyettes
Tajti-Gór Éva

angol tanár